Termowizja

Termowizja to inaczej sprawozdanie, którego głównym celem jest przeprowadzenie pomiaru temperatury dla określonego obiektu. Przeprowadza się ją na podstawie popularnego promieniowania podczerwonego. Z tej metody korzystają inwestorzy, wykonawcy czy zarządcy budynków, otrzymując na tej podstawie dokładną diagnostykę obiektów, niezbędną do dalszych prac.

Jeśli taka analiza nie zostanie wykonana, to trudno jednoznacznie stwierdzić i ocenić jakość izolacji w każdym z budynków.

Badanie termograficzne poddaje ocenie faktyczny stan obiektu, a więc realne efekty przeprowadzonych przez firmę budowlaną prac. Co ważne, jeśli w takiej analizie otrzyma się jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach stanu izolacji to można szybko i skutecznie zadziałać. Tym samym zniwelować mostki izolacyjne lub wady instalacyjne, zmniejszając również koszty ogrzewania budynku w przyszłości.

Analizę przeprowadza się szybko i nie ma konieczności ingerowania w strukturę budynku. Otrzymany pomiar jest zapisywany za pomocą dedykowanej do tego kamery, umożliwiającej pełne zobrazowanie rozkładu temperatur na powierzchni budynku. W takiej ocenie można również otrzymać kierunki przepływu powietrza, a także rozłożenie temperatur z niezwykłą dokładnością i precyzją niemal co do centymetra.

Ten rodzaj sprawozdania ma obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie. Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć: okresowe przeglądy budynków, ocenę instalacji wentylacyjnej, lokalizację zawilgoceń, czy wykrywanie mostków oraz ocenę szczelności drzwi i okien. Już dziś wielu fachowców korzysta z zalet, jakie niesie termowizja. Bydgoszcz może się poszczycić tym, że specjalistów wykonujących takie prace nie brakuje.